• Alper-Genc

  Man  |    Offline  |  0 reacties

  Team ? ⭐️⭐️⭐️⭐️

Algemene Voorwaarden

Wat je moet weten voordat je gebruik maakt van TurklerinMekani?
Laatst gewijzigd op 29-08-2010, wijzigingen en typfouten voorbehouden!
Alle oude(re) versies komen hiermee te vervallen.

TurklerinMekani.nl, TurklerinMekani.com, TurklerinMekani.de en TurklerinMekani.be, hieronder in de voorwaarden aangegeven als 'website' heeft het recht om deze gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruiker daarvan te informeren. Op de website vind je de meest up-to-date gebruikersvoorwaarden, wij raden jou dan ook aan om deze regelmatig te raadplegen.

Door gebruik te maken van deze website TurklerinMekani en de daaraan gekoppelde diensten ga je akkoord met deze voorwaarden. Wij raden je dan ook aan deze voorwaarden goed door te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en plichten bij gebruik van TurklerinMekani.

Algemeen

TurklerinMekani is toegankelijk voor iedereen, tenzij de toegang tot TurklerinMekani ontzegd is, met of zonder reden.

Op TurklerinMekani worden de volgende talen geaccepteerd; Nederlands, Turks en Engels. Dit geldt voor de gehele website (berichtenbalk, forum, digitaal reizen, reacties onder foto's, etc.).

Het in gebruik nemen van aanstootgevende gebruikersnamen, gebruikersnamen met verborgen commerciële reclameboodschappen, en gebruikersnamen die privégegevens van leden of crewleden verraden is niet toegestaan.

Opzettelijk reclame maken voor allerlei andere sites, openlijke uitnodigingen naar andere sites en alle vormen van spamming zijn niet toegestaan.

TurklerinMekani heeft het recht om op elk moment a. met reden b. zonder reden, de toegang tot de website te verbieden.

Verder behouden wij het recht materiaal te verwijderen of te veranderen zonder gebruikers daarvan op de hoogte te stellen.

Aan TurklerinMekani en het gebruik ervan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Geen enkel deel van de website mag gekopieerd, verspreid of gebruikt worden door anderen, ook alle vormen van reclame is verboden, tenzij TurklerinMekani hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Op de website mogen de volgende gegevens niet (in het openbaar) geplaatst worden zonder toestemming van de eigenaar/eigenaresse:
 • Adressen
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
Het is niet toegestaan om teksten of afbeeldingen op je profiel, forum of elders op de site te plaatsen die bedoelt zijn om anderen lastig te vallen, te discrimineren, te kwetsen, te beledigen, te pesten, etc..

Het benaderen van gebruikers op een onbeschoft of seksistische wijze is niet toegestaan en zal (zonder waarschuwing) gestraft worden, dit ter beoordeling van het moderatieteam.

Verboden op pagina's
 • Wapens (Vuurwapens en messen)
 • Afbeeldingen waarop (hard)drugs zijn afgebeeld
Verboden pagina's
 • Haat accounts
 • Valse / namaakaccount (waarbij iemand zich voordoet als een ander bijvoorbeeld een artiest)
 • Radicale en Politieke accounts
 • Pornografische accounts
 • Verkoopaccounts (Webshop)
 • Racistische accounts (die bijvoorbeeld oproepen tot rassenhaat)
 • Gehackte Accounts (**)
 • Usernames die namen van geslachtsdelen, in welke taal dan ook, bevatten
(**) Gehackte accounts kunnen worden terug gegeven aan de rechtmatige eigenaar. Dit geschiedt alleen op aanvraag van de desbetreffende persoon waarbij het nodige bewijsmateriaal geleverd wordt.

Verboden Algemeen
 • Het hacken van accounts / sessies
 • Het misbruiken van de faciliteiten van TurklerinMekani door middel van scripts
 • Het ongevraagd benaderen van members voor commerciele doeleinden

Geregistreerde gebruikers

Een gebruiker die zich aanmeld op TurklerinMekani doet dit kosteloos en wordt een lid, user of member genoemd, hieronder aangegeven als 'lid'. Door jezelf aan te melden beloof je eerlijke en juiste informatie over jezelf in te vullen en deze up-to-date te houden. Je stemt ook in dat wij je gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van je account.

Je mag geen account aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon je daar toestemming voor heeft gegeven.

Een lid heeft de mogelijkheid, met behulp van een betaling, VIP te worden en gebruik te maken van de extra mogelijkheden dat bestemd is voor VIP-leden. Een gebruiker is niet verplicht om te betalen voor bepaalde diensten op de website, maar kan dit vrijwillig doen indien hij/zij interesse heeft.

Het lid is zelf verantwoordelijk voor alle berichten, linkjes (URL's), audio, video en al het andere geposte materiaal dat via zijn/haar account geplaatst wordt of doorgegeven wordt aan andere leden of internet gebruikers, TurklerinMekani kan hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld.

De gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met zijn/haar account en is zelf verantwoordelijk voor misbruik door derden van zijn/haar account, TurklerinMekani kan hiervoor op geen enkel wijze verantwoordelijk worden gesteld.

Een lid verklaart bij het aanmaken van een profiel tenminste de leeftijd van 16 jaar te hebben. Als een lid jonger als 16 jaar is, dan moet hij/zij eerst toestemming vragen aan zijn ouders.

Aansprakelijkheid

Een gebruiker is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect en zowel materieel als immaterieel, die voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker.

TurklerinMekani is zorgvuldig samengesteld, maar biedt geen enkele garantie met betrekking tot juistheid of nauwkeurigheid van de op de website voorkomende gegevens, informatie, software, links (URL’s), video –en audio materiaal. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden ook, op de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software en andere vormen van gebruik of verwerking.

TurklerinMekani is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende gegevens, informatie, free/trial software, werkwijzen, linkjes (URL’s), video –en audiomateriaal of andere vormen van gebruik.

TurklerinMekani kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data en gegevens. Hieronder inbegrepen door gebruikers geplaatste foto's, teksten en ander materiaal.

TurklerinMekani kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het door de gebruiker geplaatste tekst, afbeelding, software, audio, video waar copyright op zit. De gebruiker is hier zelf verantwoordelijk voor. Mocht je inhoud van deze aard op de site aantreffen, dan kun je ons op de hoogte stellen via het "meldknop" of "contact pagina".

Het is mogelijk dat TurklerinMekani content en diensten van derden en/of links naar websites van derden ("content van derden") bevat. De opname of aanwezigheid van content van derden op de website impliceert niet dat TurklerinMekani deze content heeft goedgekeurd danwel gecontroleerd. TurklerinMekani is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de website.

TurklerinMekani is niet aansprakelijk voor onderlinge afspraken die gebruikers van TurklerinMekani via TurklerinMekani hebben gemaakt.

Rechten

Een lid heeft het recht zijn/haar account ten alle tijde op te zeggen. Het lid kan dit zelf doen door naar "instellingen" te gaan en zijn/haar account op non-actief te zetten. Hierna heeft het lid een bedenktijd van 7 dagen, indien het lid binnen deze periode inlogt dan wordt het profiel weer geactiveerd. Als dit niet gebeurt dan wordt het profiel definitief verwijderd uit het systeem.

Indien het lid geen toegang meer heeft tot TurklerinMekani en zijn / haar account wilt opzeggen, dan kan het lid contact opnemen met: admin@turklerinmekani.nl en zijn / haar verzoek tot opzegging van zijn / haar profiel indienen. De beheerders van TurklerinMekani zullen dan het account voor het lid opzeggen.

Het is niet toegestaan om beledigend, ruzie uitlokkend, pornografisch, bedreigend, discriminerend, commercieel of illegaal materiaal te plaatsen of uploaden op de site, noch materiaal dat de rechten van andere partijen op wat voor manier dan ook kan schaden. TurklerinMekani zal dit soort materiaal onmiddellijk verwijderen. Mocht een lid inhoud van deze aard op de site aantreffen, dan kan hij/zij ons op de hoogte stellen via de "contact pagina".

TurklerinMekani behoudt zich het recht voor om alles dat door de leden geplaatst wordt aan te passen, te verspreiden of te verwijderen.

Misbruik, in welke vorm dan ook, van TurklerinMekani en de op de site aangeboden diensten kan eindigen in het ontzeggen van toegang tot de website.

TurklerinMekani behoudt zich het recht om zich niet aan deze voorwaarden te houden indien er sprake is van overmacht. Wij streven er naar om altijd te kunnen voldoen aan deze voorwaarden en zullen er alles aan doen om problemen te voorkomen.

Restitutie

Een gebruiker heeft niet het recht om welke reden dan ook om restitutie te eisen van TurklerinMekani, de voor bedrijven geldende gevallen bevatten een (*). Dit houdt in dat een lid/bedrijf geen restitutie krijgt wanneer:
 • Wanneer TurklerinMekani niet of niet volledig functioneert of beschikbaar is (*)
 • Wanneer een lid zijn/haar account tussentijds opzegt of wijzigt
 • Wanneer er problemen ontstaan tijdens de betaling voor één of meer diensten op TurklerinMekani (*)
 • Wanneer het account van een lid door TurklerinMekani wordt verwijderd omdat hij/zij zich niet aan de voorwaarden houdt zoals in de voorwaarden beschreven
 • Een gebruiker mag geen restitutie eisen van een deel of in het geheel van de inkomsten van TurklerinMekani (*)

Berichtenbalk regels

Om de berichtenbalk netjes, gezellig en overzichtelijk te houden, zijn de voorwaarden die op TurklerinMekani gelden ook hier van toepassing.

Niet toegestaan zijn:
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Agenda items, deze dienen in "Agenda" geplaatst te worden.
 • URL’s (reclame)
 • Pornografisch tekst of URL naar een pornografisch afbeelding op TurklerinMekani of elders op het web
 • Scheldwoorden, ruzie uitlokkende teksten of afbeeldingen, beledigende teksten of afbeeldingen, discriminerende teksten of afbeeldingen en racistische teksten of afbeeldingen en dit soort opmerkingen.

Als een gebruiker zich hier niet aan houdt, dan heeft TurklerinMekani het recht om het volgende toe te passen:
 • Bericht of berichten van lid op het berichtenbalk verwijderen
 • Gebruiker waarschuwen
 • Account van lid verwijderen, dit kan met of zonder reden
 • Gebruiker de toegang tot TurklerinMekani verbieden, dit kan met of zonder reden

Forum regels

Het is niet toegestaan om te spammen op TurklerinMekani, het forum en elders op de site. Voor de rest gelden hier alle regels en maatregelen die op TurklerinMekani en de berichtenbalk van toepassing zijn.

Betalingen/Prijzen

Op TurklerinMekani wordt betaald in euro’s (€). Alle prijzen die op TurklerinMekani vermeld staan zijn inclusief 19% BTW. Tenzij anders vermeld.

Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of elders op de website aangegeven wijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat je een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat.

Nieuwsbrief

Tijdens je registratie ga je akkoord dat naar jouw e-mailadres de TurklerinMekani nieuwsbrief wordt verstuurd. Deze nieuwsbrief wordt op regelmatige basis gestuurd. Je hebt de mogelijkheid om je af te melden voor de nieuwsbrief via de afmeldlink die in de nieuwsbrief te vinden is.

Privacy

Elk persoon heeft recht op privacy, ook gebruikers die zich aanmelden op TurklerinMekani.

TurklerinMekani neemt maatregelen om de (persoonlijke)gegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wachtwoorden worden gecodeerd opgeslagen, zodat zelfs beheerders van TurklerinMekani er geen toegang tot hebben.

De beheerders van TurklerinMekani zullen nooit om een wachtwoord vragen aan een lid. Het wordt leden daarom aangeraden om hun wachtwoord aan niemand te geven, ook niet aan personen die zeggen dat zij van het beheer zijn. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen wachtwoord en kan TurklerinMekani niet verantwoordelijk houden voor het verlies van zijn/haar wachtwoord.

TurklerinMekani zal geen inboxes van leden langsgaan en privéberichten inlezen, tenzij een privébericht bij de beheerders wordt gemeld. Bij zo’n melding wordt enkel het bericht dat bij ons gemeld wordt ingelezen. Bij zo’n melding worden de volgende gegevens meegestuurd naar de beheerders van TurklerinMekani:
 • (Nick)naam melder
 • (Nick)naam "verdachte"
 • IP-adres van beide leden
 • Tekst dat door de "verdachte" naar de melder is verstuurd
 • Klacht van de melder
Aan de hand van deze gegevens neemt TurklerinMekani een beslissing en voert indien nodig enige maatregelen uit.

Door het gebruik van de website ben je gebonden aan ons Privacy Statement.

Help / FAQ

Heb je vragen of heb je hulp nodig bij het gebruik van TurklerinMekani?

Bekijk dan onze Help / FAQ voor de meest gestelde vragen en antwoorden.

Ga naar de FAQ

Contact opnemen

Mocht je contact willen opnemen met de crew van TurklerinMekani dan kan je gebruik maken van de contact pagina.

Contact opnemen